Kemik iliği nakli hangi hastalıklarda yapılır?

Kemik İliği Nakli, lenfoma (hematolojik lenf bezi kanseri), myeloma (plazma hücrelerinin yapmış olduğu hematolojik kemik kanseri), akut lösemi ve kronik lösemi, aplastik anemi gibi farklı hematolojik hastalıkların tedavisi için kullanılan, başarı oranı yüksek bir tedavi yöntemidir.

Akut Myelodisplastik Lösemi

•    Myelodisplastik sendrom sonrası gelişen akut myeloablastik lösemiler,
•    t(8;21), t(15;17), (Inv 16) anormalliği olmayan akut myeoblastik lösemili hastalar,
•    Remisyona sokma tedavisine yanıt vermeyen hastalar,
•    Flt-3 pozitif akut myeloblastik lösemili hastalar.

Akut Lenfoblastik Lösemi

•    Philadelphia kromozomu, 11q23 pozitifliği gibi kötü sitogenetik bulgusu olan hastalar,
•    Tanıda beyaz hücre sayısı (lökosit) 30 – 50 bin’den  yüksek olanlar,
•    Santral sinir sistemi ya da testis tutulumu olanlar,
•    İlk remisyona sokma tedavisine yanıt vermeyenler.

Myelodisplastik Sendrom

•    Blast oranı > %5 olan hastalar,
•    İntermediate 1, intermediate 2 veya daha yüksek risk skoru olan hastalar,
•    Birden fazla dizide sitopenisi olanlar.

Non-Hodgkin Lenfomalar


1. Diffüz büyük hücreli Lenfomalar;
•    İlk relaps olunca (hastalığın tedaviden sonra ilk tekrarlanması durumu),
•    Yüksek, yüksek intermediate riski olan hastalara ilk remisyonda.
2. Mantle hücreli lenfoma; ilk tedaviyi takiben
3. Folliküler lenfoma;
•    İlk tedaviye yeterli yanıt vermeyen hastalar,
•    İlk remisyon > 12 aydan kısa olan hastalar,
•    2. relaps (hastalığı tekrarlanan) olan hastalar,
•    Diffüz büyük B hücreli lenfomaya dönüşüm gösterenler.

Hodgkin Lenfoma

•    İlk tedaviyle remisyona girmeyenler,
•    İlk tedaviye yanıt verip sonra relaps olan hastalar.

Multiple Myeloma


•    İlk tedaviyi takiben (3 -4 kür kemoterapi ile M proteininin azalmasını takiben).

Back To Top